Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Reserve algemeen onroerende zaken

Meerjarenbegroting 2021-2024

393

25

-367

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

Aan- en verkoop grond Overstichtlaan 2  

181

0

-181

Nota grond nabij Overstichtlaan

Reserve algemeen onroerende zaken

Oranjekwartier Aankoop 36 woningen

2

0

-2

Aankoop woningen Oranjekwartier

Reserve algemeen onroerende zaken

1e kwartaalrapportage 2021

0

188

188

1e kwartaalrapportage 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop Nijmegensestraat 11

28

0

-28

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop Ceintuurbaan 10

468

0

-468

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop grond Jan van Krimpenstraat

5

0

-5

Reserve algemeen onroerende zaken

2e kwartaalrapportage 2021

49

343

294

2e kwartaalrapportage 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop panden DNO

609

0

-609

2021-002171

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop Spanjaardsdijk 68

116

0

-116

2021-137

Reserve algemeen onroerende zaken

3e kwartaalrapportage 2021

0

417

417

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop grond Looenkweg Bathmen

68

0

-68

2021-439

Reserve algemeen onroerende zaken

Grondexploitatie Shitalocatie

695

0

-695

2021-417

Totaal reserve algemeen onroerende zaken

2.614

974

-1.640

Reserve sociaal domein

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

500

500

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve sociaal domein

4e kwartaalrapportage 2020

0

253

253

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve sociaal domein

3e kwartaalrapportage 2021

0

51

51

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve sociaal domein

0

804

804

Reserve Deventer geschiedenis in beeld

Meerjarenbegroting 2021-2024

11

0

-11

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld

11

0

-11

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

3e kwartaalrapportage 2020

112

112

0

3e kwartaalrapportage 2020

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

2e kwartaalrapportage 2021

1.315

995

-320

2e kwartaalrapportage 2021

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Ambtelijke wijziging

-137

-112

25

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

3e kwartaalrapportage 2021

25

25

0

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen

1.315

1.020

-295

Generieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2021-2024

4.180

4.394

215

Resultaatbestemming begroting 2021

Generieke weerstandsreserve

Lening GAE III

0

-27

-27

Nota lening GA Eagles III

Generieke weerstandsreserve

3e kwartaalrapportage 2020

59

112

54

3e kwartaalrapportage 2020

Generieke weerstandsreserve

4e kwartaalrapportage 2020

0

585

585

4e kwartaalrapportage 2020

Generieke weerstandsreserve

1e kwartaalrapportage 2021

112

8.268

8.156

1e kwartaalrapportage 2021

Generieke weerstandsreserve

Voorjaarsnota 2021

9.946

1.094

-8.852

Voorjaarsnota 2021

Generieke weerstandsreserve

2e kwartaalrapportage 2021

6.803

0

-6.803

2e kwartaalrapportage 2021

Generieke weerstandsreserve

3e kwartaalrapportage 2021

9.279

195

-9.084

3e kwartaalrapportage 2021

Generieke weerstandsreserve

Ambtelijke wijziging

-9.580

-137

9.443

Totaal Generieke weerstandsreserve

20.798

14.485

-6.314

Reserve herstructurering

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

24

24

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve herstructurering

1e kwartaalrapportage 2021

0

201

201

1e kwartaalrapportage 2021

Reserve herstructurering

2e kwartaalrapportage 2021

0

-10

-10

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve herstructurering

0

215

215

Reserve investeringen buitensport

Meerjarenbegroting 2021-2024

471

342

-129

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve investeringen buitensport

3e kwartaalrapportage 2020

11

0

-11

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve investeringen buitensport

1e kwartaalrapportage 2021

0

-28

-28

1e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve investeringen buitensport

482

314

-168

Reserve kapitaallasten investeringen

Beleid woonwagens en standplaatsen 2018

0

80

80

Beleidsnota woonwagens 2018

Reserve kapitaallasten investeringen

Meerjarenbegroting 2021-2024

800

1.086

286

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2020

125

-26

-151

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve kapitaallasten investeringen

4e kwartaalrapportage 2020

363

0

-363

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve kapitaallasten investeringen

1e kwartaalrapportage 2021

325

0

-325

1e kwartaalrapportage 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

Voorjaarsnota 2021

-396

0

396

Voorjaarsnota 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

Uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen

500

0

-500

2020-001934

Reserve kapitaallasten investeringen

2e kwartaalrapportage 2021

0

-14

-14

2e kwartaalrapportage 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2021

1.644

489

-1.155

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1

0

1.450

1.450

Reserve kapitaallasten investeringen

Ambtelijke wijziging

-403

346

749

Totaal reserve kapitaallasten investeringen

2.958

3.410

453

Reserve knelpunten sport

Meerjarenbegroting 2021-2024

19

9

-10

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve knelpunten sport

19

9

-10

Reserve kracht van Salland

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

30

30

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve kracht van Salland

3e kwartaalrapportage 2020

0

175

175

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve kracht van Salland

4e kwartaalrapportage 2020

0

41

41

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve kracht van Salland

2e kwartaalrapportage 2021

0

-1

-1

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve kracht van Salland

0

246

246

Reserve kunstaankopen

3e kwartaalrapportage 2020

0

17

17

3e kwartaalrapportage 2020

Totaal reserve kunstaankopen

0

17

17

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

Meerjarenbegroting 2021-2024

376

528

152

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren

376

528

152

Reserve onderhoud gebouwen

Renovatie Polstraat 8-10

0

70

70

Nota Renovatie Polstraat 8-10

Reserve onderhoud gebouwen

Meerjarenbegroting 2021-2024

38

3

-35

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve onderhoud gebouwen

Routekaart verduurzaming vastgoed

0

50

50

2020-001658

Reserve onderhoud gebouwen

1e kwartaalrapportage 2021

602

1.289

687

1e kwartaalrapportage 2021

Reserve onderhoud gebouwen

2e kwartaalrapportage 2021

-20

0

20

2e kwartaalrapportage 2021

Reserve onderhoud gebouwen

3e kwartaalrapportage 2021

0

-426

-426

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve onderhoud gebouwen

620

986

366

Reserve projecten jeugd

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

1.205

1.205

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve projectenjeugd

0

1.205

1.205

Reserve DOWR I kapitaallasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

665

833

168

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve DOWR I kapitaallasten

3e kwartaalrapportage 2020

317

0

-317

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve DOWR I kapitaallasten

2e kwartaalrapportage 2021

3

0

-3

2e kwartaalrapportage 2021

Reserve DOWR I kapitaallasten

3e kwartaalrapportage 2021

8

0

-8

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten

994

833

-160

Reserve gemeentebrede investeringen

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

50

50

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve gemeentebrede investeringen

4e kwartaalrapportage 2020

0

162

162

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve gemeentebrede investeringen

3e kwartaalrapportage 2021

155

0

-155

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve gemeentebrede investeringen

155

212

57

Reserve geluid

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

101

101

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve geluid

1e kwartaalrapportage 2021

45

0

-45

1e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve geluid

45

101

56

Reserve nieuwkomers

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

274

274

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve nieuwkomers

4e kwartaalrapportage 2020

0

490

490

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve nieuwkomers

2e kwartaalrapportage 2021

0

136

136

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve nieuwkomers

0

900

900

Reserve overlopende uitgaven

Renovatie Polstraat 8-10

0

840

840

Nota Renovatie Polstraat 8-10

Reserve overlopende uitgaven

Meerjarenbegroting 2021-2024

366

335

-31

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2020

619

1.849

1.230

3e kwartaalrapportage 2020

Reserve overlopende uitgaven

4e kwartaalrapportage 2020

-462

8.573

9.035

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve overlopende uitgaven

1e kwartaalrapportage 2021

323

0

-323

1e kwartaalrapportage 2021

Reserve overlopende uitgaven

Uitvoeringsag. toekomstbestendige bedr.ter.

0

125

125

2020-001934

Reserve overlopende uitgaven

2e kwartaalrapportage 2021

405

97

-308

2e kwartaalrapportage 2021

Reserve overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2021

1.798

-1.401

-3.199

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve overlopende uitgaven

3.049

10.418

7.369

Reserve pseudo premie ww

Meerjarenbegroting 2021-2024

33

0

-33

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal Reserve pseudo premie ww

33

0

-33

Reserve risico's

Meerjarenbegroting 2021-2024

100

0

-100

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve risico's

Lening GAE III

-74

0

74

Nota lening GA Eagles III

Totaal Reserve risico's

26

0

-26

Reserve verstrekte geldleningen Vitens

Meerjarenbegroting 2021-2024

0

124

124

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve verstrekte geldleningen Vitens

Ambtelijke wijziging

0

-124

-124

Totaal reserve verstrekte geldleningen Vitens

0

0

0

Specifieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2021-2024

11

65

54

Resultaatbestemming begroting 2021

Specifieke weerstandsreserve

1e kwartaalrapportage 2021

1.000

0

-1.000

1e kwartaalrapportage 2021

Specifieke weerstandsreserve

2e kwartaalrapportage 2021

750

0

-750

2e kwartaalrapportage 2021

Specifieke weerstandsreserve

Ambtelijke wijziging

0

-65

-65

Totaal specifieke weerstandsreserve

1.761

0

-1.761

Reserve tarieven huishoudelijk afval

Meerjarenbegroting 2021-2024

6

0

-6

Resultaatbestemming begroting 2021

Reserve tarieven huishoudelijk afval

3e kwartaalrapportage 2021

0

96

96

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval

6

96

90

Reserve wonen boven winkels

4e kwartaalrapportage 2020

0

363

363

4e kwartaalrapportage 2020

Reserve wonen boven winkels

3e kwartaalrapportage 2021

0

40

40

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve wonen boven winkels

Ambtelijke wijziging

0

-403

-403

Totaal reserve wonen boven winkels

0

0

0

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Meerjarenbegroting 2021-2024

60

0

-60

Resultaatbestemming begroting 2021

Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

60

0

-60

Reseve begrotingstekort

Meerjarenbegroting 2021-2024

1.040

1.040

0

Resultaatbestemming begroting 2021

Reseve begrotingstekort

Ambtelijke wijziging

-1.040

-1.040

0

Totaal Reseve begrotingstekort

0

0

0

Afkoop erfpachten

Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10

24

0

-24

Nota Nijmegensetraat

Afkoop erfpachten

4e kwartaalrapportage 2020

56

0

-56

4e kwartaalrapportage 2020

Totaal Afkoop erfpachten

81

0

-81

Reserve wijkaanpak

1e kwartaalrapportage 2021

0

213

213

1e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve wijkaanpak

0

213

213

Reserve gebiedsontwikkeling

Voorjaarsnota 2021

646

25

-621

Voorjaarsnota 2021

Reserve Gebiedsontwikkeling

2e kwartaalrapportage 2021

1.525

0

-1.525

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve gebiedsontwikkeling

2.171

25

-2.146

Reserve Mondiaal beleid

Ambitienota Internationaal beleid 2021-2026

0

61

61

2021-000734

Totaal Reserve Mondiaal beleid

0

61

61

Reserve egalisatie

1e kwartaalrapportage 2021

0

118

118

1e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve egalisatie

0

118

118

Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum

2e kwartaalrapportage 2021

15

-15

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal Egalisatiereserve vastgoed NV Milieucentrum

15

0

-15

Reserve onderhoud NV Milieucentrum

2e kwartaalrapportage 2021

280

-280

2e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve onderhoud NV Milieucentrum

280

0

-280

Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen

3e kwartaalrapportage 2021

450

-450

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Res.versterking soc.struct wijken+dorpen

450

0

-450

Reserve onderhoud panden

3e kwartaalrapportage 2021

293

30

-263

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve onderhoud panden

293

30

-263

Reserve theatertechniek Mimik

3e kwartaalrapportage 2021

27

0

-27

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve theatertechniek Mimik

27

0

-27

Reserve nieuw beleid

Ambtelijke wijziging

9.279

0

-9.279

Totaal Reserve nieuw beleid

9.279

0

-9.279

Rentetoevoeging

Meerjarenbegroting 2021-2024

338

0

-338

Resultaatbestemming begroting 2021

Rentetoevoeging

1e kwartaalrapportage 2021

-16

0

16

1e kwartaalrapportage 2021

Totaal rentetoevoeging

322

0

-322

Totaal puttingen en stortingen

48.238

37.219

-11.019