Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Sinds de afgelopen zomer zien we binnen diverse programma’s een behoorlijke toename van projecten waarvoor uitvoeringscapaciteit nodig is. Dit betreft met name projecten waarvoor (senior) projectmanagers en in mindere mate projectleiders capaciteit nodig is. Hierbij komen vervolgens ook nog de activiteiten met betrekking tot de overgehevelde budgetten 2021. Hoewel voor de projecten wel voldoende geld beschikbaar is, is de uitvoeringscapaciteit schaars.

Voorgaande zorgt dat er een groot knelpunt is ontstaan, waarbij continuïteit van de bestaande projecten onder grote druk staat, nieuwe projecten niet kunnen worden opgepakt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het gedrang is als gevolg van (langdurige) overbelasting. Al langere tijd is er sprake van een hoge werkdruk bij diverse teams.

Het managen van (nóg) meer projecten zorgt voor grotere risico’s op de voortgang en uitvoering van projecten en voor de projectmanagers zelf. Projecten krijgen niet de aandacht die zij nodig hebben om ‘op stoom’ te blijven en de kans op fouten neemt toe. Hoewel er actief wordt gezocht naar aanvullende capaciteit, is met het werven van nieuwe projectmanagers nog niet voorzien in voldoende capaciteit voor nieuwe nog te starten projecten.

We zullen in de 1e kwartaalrapportage 2022 opnieuw rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de knelpunten in de uitvoering van projecten.